Ny rapport foreslår å fjerne bompenger, ferjebilletter og bilavgifter