39 prosent stryker: Trafikkstasjonen ber kandidater komme forberedt

foto