annonse

Se hvordan gatenavnene har endret seg

Kart fra 1868
Kart fra 1868: Dette kartet ble laget i 1868 og er gjengitt i Arendals jubileumsbok fra 1973. Det var færre gatenavn den gang enn i dag. (Foto: Arendals jubileumsbok)
Gatenavnene i Arendal

INNSENDT: Navn på gater i Arendal har utviklet seg gjennom årene.

Sideblikk-leser Christian Pedersen har sendt oss følgende:

Det har vært fremme i Agderposten om skrivemåten til gatenavn i Arendal.

Flere forslag har vært satt frem.

For å komme til bunns i dette må en gjøre noen dypdykk i gamle bykart som finnes.

Jubileumsbok

Jeg tar for meg to bykart som finnes i jubileumsboka fra 1973 – Arendal gjennom skiftende tider.

Det eldste fra 1868 utgitt på Adelsten Knudsens forlag.

Det nyeste fra 1884 Udgivet av det private kontor for oppmålings og kartarbeider Kristiania.

Deretter tok jeg en runde på byen for å sjekke dagens gateskilt, det viste seg å bli en vanskelig oppgave.

– Skjerp dere

2017-lista her er dermed basert på gateskilt.

De var vanskelig å finne, noen manglet og noe var overmalt.

Så en oppfordring til Arendal kommune, dette må rettes på.

Det finnes bykart som utleveres, men de er til liten hjelp om ikke skiltene finnes.

Jeg er glad i vår sørlandske dialekt, og har laget et alternativ bygget på arendalsdialekten.

Gjør dette med god samvittighet da det ligger opptil den eldste skrivemåten fra 1868.

Steinsås

En liten historie om hvordan skrivemåten engasjerer, er fra min egen oppvekst på Steinsås, hvor vår gamle adresse var.

Steinsås 209. På 1970-tallet ble dette forandret til Stensåsveien 33.

Dette ble til en heftig diskusjon i veien, og ingen ville akseptere at østlandsmåten å skrive stein på skulle brukes.

Min ellers fredelige mor nektet å skrive Stensåsveien, men brukte i alle år Steinsåsveien.

Dette er de gatenavnene som var i sentrum 1868.

Siden er det kommet mange flere til, skriver altså Christian Pedersen som har lagt ved lister over navnene.

Se oversikten av gatenavnene

annonse
annonse
annonse