TIL AKSJON: Politiet gikk mandag til aksjon med pepperspray og pågrep 29-åringen fra Arendal.

Fengslet fem dager etter løslatelse

Fem dager etter at han slapp ut fra sin 20. dom, ble 29-åringen tatt med narkotika og truet politifolkene som aksjonerte med balltre.

Nå er Arendals-mannen i Aust-Agder tingrett varetektsfengslet i fire uker, siktet for legemsfornærmelser, trusler mot offentlig tjenestemann, og oppbevaring av narkotika.

29-åringen ble pågrepet i en bolig i Arendal tirsdag. Mannen opptrådte truende, og politiet måtte bruke pepperspray under pågripelsen.

LES OGS� : Pepperspray-aksjon mot truende mann

– Grense overtrådt

– Politiet opplevde at en grense ble overtrådt. Derfor ble det besluttet å begjære mannen fengslet igjen, opplyser etterforsker Asbjørn Røed ved Arendal politistasjon.

Fare for nye straffbare handlinger var politiets begrunnelse for å begjære varetekt. Dette tok tingretten til følge.

« ... fengsling antas påkrevd for å hindre at siktede på ny begår en straffbar handling ...», heter det i kjennelsen.

Domfelt 20 ganger

Tingretten la ved vurderingen vekt på at 29-åringen er domfelt hele 20 ganger tidligere, hovedsakelig for vinningskriminalitet, narkotikakriminalitet og veitrafikkovertredelser. I 2012 er han domfelt to ganger, blant annet for volds-, narkotika- og vinningskriminalitet.

29-åringen ble løslatt etter den siste dommen 6. september.

Trolig blir mannen sittende i varetekt inntil en ny sak mot ham kommer opp. Politiet har antydet at det kan skje i slutten av oktober.

Les også