annonse

Dette firmaet får jobben med å bygge ny Varoddbru – til 542 millioner

NY BRU:
NY BRU: "Ny Varoddbru vil gjøre det tryggere for alle trafikanter. Det blir tre kjørefelt i hver retning, ett av dem er kollektivfelt. Det vil bli bygd nytt gang- og sykkelvegsystem på strekningen der gående og syklister skilles", heter det i infobrosjyren om prosjektet. (Foto: Skisse)

PORR Norge Infrastructure er tildelt kontrakten på bygging av E18 Varoddbrua.

Tarald Reinholt Aas

Det opplyser Statens vegvesen Region sør i en pressemelding.

Selskapet leverte det laveste tilbudet blant de seks som kom inn – det beløper seg til vel 542 millioner kroner.

«Oppstart for bygging av ny Varoddbru blir vinteren 2017, og brua skal stå ferdig innen våren 2020. Brua vil være av typen fritt frambyggbru og har en lengde på 654 meter. Den skal erstatte den gamle Varoddbrua, som er en hengebru fra 1956. Når den nye brua står ferdig, vil det totalt være seks kjørefelt på E18 over Tofdalsfjorden i Kristiansand. I tillegg blir det gang og sykkelveg med ekspresstandard. Prosjektet skal forbedre trafikkavviklingen på E18 for gjennomgangstrafikken og for trafikken mellom Kristiansand sentrum og de østlige bydeler. Prosjektet skal gi hinderfri fremføring av kollektivtrafikken, og gang- sykkelvegen skal inngå i det gjennomgående gangsykkelvegsystemet i Kristiansand med ekspress-standard», står det i pressemeldingen.

Der nevnes det også at det er lite plass til bygging mellom de to eksisterende bruene, noe som gir sine utfordringer.

«Vi ønsker at trafikkavviklingen og sikkerheten skal være god gjennom anleggsområdet, men vi kan ikke gjennomføre et slikt stort prosjekt uten at det blir konsekvenser for trafikantene. Det vil bli redusert hastighet på strekningen. Både kjørefelt og gang- og sykkelveg vil bli noe smalere mens arbeidene pågår. Kort sagt vil anleggsarbeidene gjøre at det på strekningen blir verre for trafikantene før det blir bedre. Om tre år får vi en veg og to bruer tilpasset trafikkmengden, og en gang- og sykkelveg med ekspress-standard».

Seks firmaer leverte disse tilbudene 16. desember 2016:

  • PORR Norge Infrastructure Kr. 542 340 040
  • TOTO SPA Construzioni Kr. 543 347 597
  • Kruse Smith Entreprenør AS Kr. 546 316 999
  • Implenia Norge AS Kr. 554 329 708
  • Skanska Norge AS Kr. 628 943 589
  • Sichuan Road & Bridge Co. Kr. 714 039 902
Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på agderposten.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse
annonse
annonse