annonse

Arendal kan bli kåret til landets mest attraktive by

ATTRAKTIV BY
ATTRAKTIV BY: Arendal har en kompakt bykjerne med klare urbane kvaliteter, sa juryen i sin begrunnelse. (Foto: Ingmar Brokka Rike)

Arendal, Egersund og Fredrikstad konkurrerer om å bli Norges mest attraktive by i 2017. Styrket bysentrum, variert rekreasjons- og kulturtilbud og boligbygging er fellesnevnere.

Ingmar Brokka Rike

- Finalistene er gode forbilder for bærekraftig byutvikling. Felles for de tre byene er deres satsing på sentrum og bruk av kultur- og rekreasjonstilbud for økt trivsel og aktivitet. I tillegg har juryen vektlagt boligbygging og handel i sentrum, sier juryleder Erling Dokk Holm.

I begynnelsen av mai vil juryen besøke de tre finalistene før den kårer vinneren av årets Attraktiv by i begynnelsen av juni.

Statsråden deler ut prisen

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil dele ut prisen i juni.

- Nesten 400 personer over hele Norge har stemt på sin favoritt-by. Det vitner om et sterkt engasjement for byene våre. Jeg gleder meg til å besøke vinneren i juni, sier Sanner.

Juryens beskrivelse av Arendal

Arendal har en kompakt bykjerne med klare urbane kvaliteter. Arendal har en positiv befolkningsutvikling, og har gjennom flere år tatt grep som forsterker sentrums kvaliteter. Gjennom en aktiv kommune, som har samlokalisert kulturhus med rådhus, har sentrum blitt tilført en stor ressurs. Dette grepet har gjort det mulig å utvikle festivaler og arrangementer.

Arendal har en strategi for å tiltrekke seg kunnskapsnæringer til sentrum gjennom aktiv politikk. En sterk satsning på gode offentlige rom, boligbygging, utvikling av kontorlokaler, kommersielle og offentlige tjenester, handel og omfattende rekreasjonstilbud har økt byens attraktivitet. Et markant innslag av offentlig-privat samarbeid, samt tett samarbeid med frivillig sektor har vært viktig for byens utvikling.

annonse
annonse
annonse