annonse

Aldri før har Sørlandet hatt så læreplasser

Rekord
Rekord: Aldri før har flere unge fått læreplass på Sørlandet enn de fikk i fjor, sier tall fra Kunnskapsdepartementet. (Foto: NTB scanpix)

I 2017 fikk 1391 yrkesfagelever læreplass i Agder-fylkene. Aldri før har så mange fått læreplass i regionen.

– Den gode utviklingen viser at satsingen på yrkesfag gir resultater. Med flere læreplasser får flere elever muligheten til å fullføre utdanningen sin og komme seg inn i arbeidslivet. Denne arbeidskraften er helt avgjørende for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn i årene som kommer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. .

Ny rekord

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet for 2017 viser ny rekord i læreplasser:

  • Aust-Agder fikk 497 elever læreplass. Det utgjør 69 prosent av de som søkte. Det er rekord siden målingene startet i 2011. Da  var det 64 prosent av søkerne som fikk plass.

  • Vest-Agder fikk 894 elever læreplass. Det utgjør 74 prosent av de som søkte. Også det er rekord siden målingene startet i 2011. Da fikk 71 prosent av søkerne plass.

Fylkesvise forskjeller

I pressemeldingen går det frem at det er satt ny rekord også på landsbasis i 2017, etter at 72 prosent av søkerne fikk læreplass.

Samtlige fylker har skaffet flere læreplasser i 2017 enn i 2016, men det er forskjeller i andelen søkere som fylkene har klart å skaffe læreplasser til. Rogaland og Oslo kommer best ut, med læreplasser til 78 prosent av søkerne.

– Mange fylker gjør en god jobb med å skaffe læreplasser, men vi er ikke i mål. Det blir stadig flere søkere, og da må vi fortsette satsingen for å få enda flere læreplasser, sier Røe Isaksen.

annonse