STORAKSJON: På Sam Eyde videregående skole i Arendal har politiet de to siste dagene pågrepet 25 elever for misbruk av narkotika. Politiet utelukker ikke at det kan bli aktuelt med flere slike aksjoner etter at de i løpet av de siste dagene har skaffet seg rettens kjennelse til å pågripe og urinteste 45 navngitte elever ved skolen. FOTO: STEIN HARALD ØIG� RD

25 elever tatt for narkobruk

Med drøye 20 tjenestemenn slo politiet til mot elevene Sam Eyde videregående skole i en av de største narkoaksjonene politiet i Arendal har foretatt på lenge.

SIGNAL: Politistasjonssjef i Arendal, Jan Sverre Krogstad, ønsker å sende et signal inn i ungdomsmiljøet. FOTO: ARKIV

Mest lest på agderposten.no nå

I all hemmelighet hadde politiet skaffet seg en rettslig kjennelse for å pågripe en rekke navngitte elever ved skolen etter mistanke om at de misbruker narkotika.

– Vi pågrep totalt 34 elever og blant annet narkotestet dem. Av disse har 25 nå erkjent bruk av narkotika, sier stasjonssjef Jan Sverre Krogstad ved Arendal politistasjon.

Bare ni elever fikk mistanken mot seg avkreftet etter at politiet hadde tatt dem inn til avhør og narkotest.

Agderposten: – Er du overrasket over det høye antallet elever dere har tatt for misbruk av narkotika?

Krogstad: – Etter alle de bekymringsmeldingene vi har fått fra skolen, er jeg ikke direkte overrasket. Likevel er jeg litt trist over at så mange elever ved skolen har erkjent misbruk av narkotika.

Beslagla narkotika

3. juni i år skrev Agderposten om de store narkotikaproblemene ved Sam Eyde videregående skole i Arendal.

– Vi trodde datteren vår var trygg den tiden hun oppholdt seg på skolen. Men der kom hun i kontakt med et miljø som etter hvert førte henne helt til bunns, uttalte faren til en 16-åring avisen var i kontakt med.

Også lederen av kommunens ungdomsteam, Jan Tjønnvåg, uttrykte stor bekymring over de store narkoproblemene ved skolen.

Nå har kritikerne fått rett: Av de 34 elevene som de to siste dagene er blitt pågrepet, har 25 erkjent bruk av narkotika.

Under politiaksjonen har politiet også beslaglagt et mindre kvantum narkotika.

Tilståelsene og urinprøvene som elevene har avgitt, har imidlertid vært mer enn nok for å avgjøre skyldspørsmålet for alle som nå er siktet i saken.

Nede i 16 års alderen

Etter Agderpostens avsløringer i juni lovet skolens ledelse å gripe fatt i problemene. Nå har det skjedd. Med en tyngde som har sendt sjokkbølger gjennom hele skolen. De to siste dagene har drøye 20 polititjenestemenn plukket ut navngitte elever og narkotestet dem.

Ettersom det dreier seg om ungdom helt nede i 16 års alderen, hadde politiet på forhånd skaffet seg en rettslig kjennelse på slik bruk av tvang. Ifølge Jan Sverre Krogstad har politiet gått diskret frem og fått skolens personale til å hente ut elevene i undervisningstimene. Det er derfor svært få som har kjent til det som har skjedd. Elever som ikke har stilt opp på skolen, har politiet hentet hjemme eller på andre steder de har oppholdt seg.
Til sammen skal politiet ha fått rettens kjennelse til å pågripe og narkoteste 45 navngitte elever.

– Det primære målet vårt var først og fremst å sende et signal langt inn i ungdomsmiljøene om at ingen skal føle seg trygge. Vi utelukker derfor ikke at det kan bli flere slike aksjoner i tiden som kommer, sier Jan Sverre Krogstad.

Tvinges til narkotesting

Politiet i Arendal skal nå vurdere hvilken reaksjon de foreløpig 25 elevene skal få for narkomisbruket de nå har tilstått. Ifølge stasjonssjef Jan Sverre Krogstad ved Arendal politistasjon kan ungdomskontrakt bli en aktuell reaksjonsform. Det betyr at ungdommene forplikter seg til å avgi regelmessige urinprøver over et par år. Bryter de kontrakten, kan reaksjonene bli alvorlige.

– Noen av elevene går på linjer der de skal betjene krevende maskiner og anleggsverktøy. Det er derfor av avgjørende betydning for egen og andres sikkerhet at de holder seg borte fra all bruk av rusmidler, sier Jan Sverre Krogstad.

Bare positive reaksjoner

Han understreker at samarbeidet med skolen under planleggingen og gjennomføringen av aksjonen har vært meget god. I tillegg til å samarbeide tett med personalet på skolen, har også politiet et eget kontor på skolen.

Narkoproblemene ved Sam Eyde videregående skole skal i høst ha blitt ytterligere forverret da et stort antall Blakstad-elever også skulle inn under samme tak. Fra 1000 elever før sommeren, økte antallet til nærmere 1.400 etter sommeren. Etter det Agderposten kjenner til, skal
en god del av elevene som politiet fikk rettens kjennelse til å pågripe komme fra dette miljøet.

– I de tilfellene vi har måttet reise hjem til foreldrene, fordi barna deres ikke er myndige, har vi møtt bare positive reaksjoner. Jeg tror alle er glade for at vi nå har grepet fatt i dette økende problemet, sier Jan Sverre Krogstad.